دانشنامه ی آنلاین آناتومی با رویکرد بالینی

دسته بندی مطالب سایت

آناتومی علمی زیباست برای شناختن زیبایی های بدن انسان!

حالا اگه از این علم برای توصیف و درمان بیماری های انسان ها استفاده کنیم دیگه حرفی برای گفتن نمی مونه.

سایت ما در تلاشه تا آناتومی و بالین رو با همدیگه ارتباط بده اونم با آموزش آنلاین و رایگان!

caduceus-medical-sign-vitruvian-man-figure-erzebet-s-1.jpg

آخرین مقاله های سایت​

استخوان پاتلا (کشکک)

استخوان پاتلا (کشکک) در قدام مفصل زانو و در شیار پاتلوفمورال استخوان فمور قرار گرفته است. سطح فوقانی پاتلا به تاندون چهار سر و سطح تحتانی به لیگامان پاتلار متصل شده است. پاتلا یک استخوان سزاموئیدی است، زیرا درون تاندون

ادامه مطلب

استخوان فمور

استخوان فمور تنها استخوان ران و درازترین استخوان بدن است. این استخوان منشا و محل اتصال بسیاری از عضلات و لیگامان هاست و آن را می توان به سه قسمت پروگزیمال، تنه (شفت) و دیستال تقسیم کرد. در این مقاله

ادامه مطلب

دهلیز ها و بطن های قلب

قلب شامل چهار حفره می باشد: دو دهلیز و دو بطن خون به هنگام بازگشت به سوی قلب وارد دهلیز شده و سپس به بطن ها پمپ می شود. از بطن چپ خون به درون آئورت و گردش عمومی خون

ادامه مطلب

مری

مری یک لوله ی فیبری-عضلانی است که به طور معمول دارای طول ۲۵ سانتی متر است و غذا را از حلق به معده انتقال می دهد. مری از لبه ی تحتانی غضروف کریکوئید (C6) منشا می گیرد و تا سوراخ 

ادامه مطلب