همه ی مقالات

اسکالپ

اسکالپ به لایه های پوست و بافت زیر جلدی گفته می شود که استخوان های تشکیل دهنده ی حفره ی کرانیال را می پوشاند. در

ادامه ی مطلب »

نخاع لومبار

نخاع لومبار سومین ناحیه ی ستون مهره هاست که در پشت تحتانی بین قسمت توراسیک و ساکرال قرار گرفته است. این قسمت از ۵ مهره

ادامه ی مطلب »

پلورا (پرده ی جنبی)

پلورا یا همان پرده ی جنبی یک غشای سروزی است که ریه ها و حفره ی توراسیک را پوشش می دهد. این پرده برایمان تنفس

ادامه ی مطلب »

هومروس

هومروس استخوان دراز اندام فوقانی می باشد که از شانه به سمت آرنج امتداد یافته است. قسمت پروگزیمال هومروس با حفره گلنوئید استخوان کتف مفصل

ادامه ی مطلب »

استخوان هایوئید

استخوان هایوئید یک استخوان «U» شکل است که در قدام گلو قرار دارد. هایوئید در زیر مندیبل قرار گرفته (حدودا هم سطح C3) و به

ادامه ی مطلب »

ترقوه

کلاویکل یا استخوان ترقوه مابین مانوبریوم استرنوم و زائده آکرومیون اسکاپولا قرار دارد. ترقوه جزو استخوان های دراز می باشد و در تمام طول خود

ادامه ی مطلب »

نخاع گردنی

نخاع گردنی فوقانی ترین قسمت ستون مهره هاست که بین جمجمه و مهره های توراسیک قرار گرفته است. نخاع گردنی از ۷ مهره ی متمایز

ادامه ی مطلب »

اسکاپولا

اسکاپولا که به استخوان کتف نیز معروف است با استخوان هومروس در مفصل گلنوهومرال و با کلاویکل در مفصل آکرومیوکلاویکولار مفصلی می‌شود. به این ترتیب،

ادامه ی مطلب »

حفره ی پوپلیتئال

حفره ی پوپلیتئال یک ناحیه لوزی شکلی است که در نمای خلفی زانو قرار گرفته است و اصلی‌ترین گذرگاهی است که عروق و اعصاب  از

ادامه ی مطلب »

کانال اداکتور

کانال اداکتور (یا کانال هانتر یا کانال ساب سارتوریال)، یک تونل مخروطی باریک واقع در ران می باشد. تقریباً ۱۵ سانتیمتر طول دارد و از

ادامه ی مطلب »