همه ی مقالات

مثلث کالوت

مثلث کالوت (مثلث سیستو هپاتیک)یک فضای کوچک آناتومیکال در شکم است. مثلث کالوت در پورتا هپاتیس(ناف کبد) در کبد واقع شده است. پورتا هپاتیس جایی

ادامه ی مطلب »

حفره ی صفاقی

حفره ی صفاقی فضایی بالقوه بین صفاق جداری و احشایی است. به طور معمول شامل تنها یک لایه ی نازک از مایع صفاقی است که

ادامه ی مطلب »

اوربیت

اوربیت های استخوانی (یا کاسه های چشم) حفره ‌های دو جانبه و متقارن در سر هستند. آن‌ها کره ی چشم و ساختار های مرتبط با

ادامه ی مطلب »

مدیاستینوم قدامی

مدیاستینوم قسمت میانی حفره ی توراسیک است که بین دو کیسه ی جنبی قرار گرفته است. اکثر ارگان های توراسیک را دربرگرفته و مانند مجرایی

ادامه ی مطلب »

مدیاستینوم فوقانی

مدیاستینوم(میان سینه) قسمت میانی حفره ی توراسیک است که بین دو کیسه ی جنبی قرار گرفته است. اکثر ارگان های توراسیک را دربرگرفته و مانند مجرایی

ادامه ی مطلب »

اتموئید

اتموئید یک استخوان منفرد و کوچک است که در کرانیوم قدامی قرار دارد(سطح فوقانی جمجمه که مغز را احاطه و محافظت می‌کند). ریشه ی کلمه

ادامه ی مطلب »

جمجمه

جمجمه یک ساختار استخوانیست که از صورت حفاظت کرده و یک حفره ی محافظ برای مغز ایجاد می‌کند. جمجمه از تعداد زیادی استخوان که از

ادامه ی مطلب »

عضله های قفسه ی سینه

پنج ماهیچه با یکدیگر قفسه ی سینه را می سازند: عضله های بین دنده ای(خارجی‌، داخلی و داخلی تر)‌، عضله ها ی ساب کوستال و

ادامه ی مطلب »

دیافراگم

دیافراگم صفحه ای دو گنبدی از عضله ی مخطط است که در پایین ترین قسمت قفسه ی سینه قرار گرفته است. دیافراگم دو عملکرد مهم

ادامه ی مطلب »

    هدف e-anatomy.ir ایجاد یک بستر آنلاین و رایگان برای آموزش آناتومی با رویکرد بالینی هست. تمامی سعی ما بر این خواهد بود تا آموزش های سایت رایگان باشند و با تبلیغات و محتوای پولی زیاد، شما را اذیت نکنیم.

    امیدواریم با کمک شما، بتوانیم به این هدفمان برسیم و در آینده شاهد سایت های دیگری باشیم که برای گسترش آموزش رایگان تلاش می کنند.