همه نوشته های کسری جعفری

وناکاوای فوقانی

وناکاوای فوقانی وریدی بزرگ و بدون دریچه است که خون را از نیمه ی فوقانی تنه منتقل می کند و به دهلیز راست می ریزد.

ادامه ی مطلب »

آئورت

آئورت بزرگترین شریان در بدن است که در ابتدا قطرش به یک اینچ می رسد. این شریان برون ده قلبی را از بطن چپ دریافت

ادامه ی مطلب »

مدیاستینوم قدامی

مدیاستینوم قسمت میانی حفره ی توراسیک است که بین دو کیسه ی جنبی قرار گرفته است. اکثر ارگان های توراسیک را دربرگرفته و مانند مجرایی

ادامه ی مطلب »

مدیاستینوم فوقانی

مدیاستینوم(میان سینه) قسمت میانی حفره ی توراسیک است که بین دو کیسه ی جنبی قرار گرفته است. اکثر ارگان های توراسیک را دربرگرفته و مانند مجرایی

ادامه ی مطلب »

عضله های قفسه ی سینه

پنج ماهیچه با یکدیگر قفسه ی سینه را می سازند: عضله های بین دنده ای(خارجی‌، داخلی و داخلی تر)‌، عضله ها ی ساب کوستال و

ادامه ی مطلب »

دیافراگم

دیافراگم صفحه ای دو گنبدی از عضله ی مخطط است که در پایین ترین قسمت قفسه ی سینه قرار گرفته است. دیافراگم دو عملکرد مهم

ادامه ی مطلب »

استرنوم

استرنوم(جناغ) یک استخوان پهن واقع در سطح قدامی توراکس می باشد. در خط وسط(میدلاین) قرار گرفته و مانند حرف T هست. به عنوان جزئی از

ادامه ی مطلب »

دنده ها

دنده ها ۱۲ جفت استخوان هستند که یک جعبه ی محافظتی برای توراکس(قفسه ی سینه) می سازند. دنده ها در خلف با ستون مهره ها

ادامه ی مطلب »

استحکام مفصل

استحکام مفصل یک مسئله ی بالینی بسیار مهم است، زیرا این مبحث علت اینکه چرا بعضی مفصل ها راحت تر دچار در رفتگی میشوند را،

ادامه ی مطلب »