اندام تحتانی

حفره ی پوپلیتئال

حفره ی پوپلیتئال یک ناحیه لوزی شکلی است که در نمای خلفی زانو قرار گرفته است و اصلی‌ترین گذرگاهی است که عروق و اعصاب  از

ادامه ی مطلب »

کانال اداکتور

کانال اداکتور (یا کانال هانتر یا کانال ساب سارتوریال)، یک تونل مخروطی باریک واقع در ران می باشد. تقریباً ۱۵ سانتیمتر طول دارد و از

ادامه ی مطلب »

کانال فمورال

کانال فمورال یک بخش آناتومیکی است که در قسمت قدامی ران واقع شده است. این کانال کوچک ترین و مدیال ترین قسمت غلاف فمورال می

ادامه ی مطلب »

مثلث فمورال

مثلث فرمول یک ناحیه گود در قسمت قدامی ران می باشد. بسیاری از ساختارهای بزرگ عصبی-عروقی از این ناحیه عبور می کنند و می توانند

ادامه ی مطلب »