بایگانی برچسب: استخوان های شکم

نخاع لومبار

نخاع لومبار سومین ناحیه ی ستون مهره هاست که در پشت تحتانی بین قسمت توراسیک و ساکرال قرار گرفته است. این قسمت از ۵ مهره

ادامه ی مطلب »