بایگانی برچسب: عضله های پشت

عضله های میانی پشت

عضلات پشت تنه را می توان به سه گروه تقسیم کرد: سطحی: در ارتباط با حرکات شانه هستند(عضلات ضمیمه ای نیز می گویند). میانی: در ارتباط با حرکات قفسه

ادامه ی مطلب »

عضله های سطحی پشت

عضلات پشت تنه را می توان به سه گروه تقسیم کرد: سطحی: در ارتباط با حرکات شانه هستند(عضلات ضمیمه ای نیز می گویند). میانی​: در

ادامه ی مطلب »