بایگانی برچسب: ناحیه های سر

اسکالپ

اسکالپ به لایه های پوست و بافت زیر جلدی گفته می شود که استخوان های تشکیل دهنده ی حفره ی کرانیال را می پوشاند. در

ادامه ی مطلب »