بایگانی برچسب: قلب

عروق بزرگ قلبی

وظیفه عروق بزرگ قلبی حمل خون به سمت قلب و نیز از قلب، همزمان که قلب خون را پمپ می کند، می باشد. بیشترین قسمت

ادامه ی مطلب »