بایگانی برچسب: ناحیه های لگن

پرینه

پرینه ناحیه ای آناتومیکال در لگن است. این ناحیه بین ران ها قرار گرفته و نشان دهنده ی تحتانی ترین قسمت دهانه ی خروجی(مخرج) لگن

ادامه ی مطلب »