بایگانی برچسب: عضله های توراکس

عضله های قفسه ی سینه

پنج ماهیچه با یکدیگر قفسه ی سینه را می سازند: عضله های بین دنده ای(خارجی‌، داخلی و داخلی تر)‌، عضله ها ی ساب کوستال و

ادامه ی مطلب »

دیافراگم

دیافراگم صفحه ای دو گنبدی از عضله ی مخطط است که در پایین ترین قسمت قفسه ی سینه قرار گرفته است. دیافراگم دو عملکرد مهم

ادامه ی مطلب »