بایگانی برچسب: عروق توراکس

وناکاوای فوقانی

وناکاوای فوقانی وریدی بزرگ و بدون دریچه است که خون را از نیمه ی فوقانی تنه منتقل می کند و به دهلیز راست می ریزد.

ادامه ی مطلب »

آئورت

آئورت بزرگترین شریان در بدن است که در ابتدا قطرش به یک اینچ می رسد. این شریان برون ده قلبی را از بطن چپ دریافت

ادامه ی مطلب »