بایگانی برچسب: استخوان های اندام فوقانی

رادیوس

رادیوس استخوانی دراز در ناحیه ساعد می باشد. این استخوان به صورت موازی و در کنار اولنا، دومین استخوان ساعد امتداد می یابد. رادیوس به

ادامه ی مطلب »

اولنا

اولنا استخوانی دراز است که در ناحیه ساعد واقع شده است. در قسمت مدیال به صورت موازی با استخوان رادیوس (دومین استخوان ساعد) قرار گرفته

ادامه ی مطلب »

هومروس

هومروس استخوان دراز اندام فوقانی می باشد که از شانه به سمت آرنج امتداد یافته است. قسمت پروگزیمال هومروس با حفره گلنوئید استخوان کتف مفصل

ادامه ی مطلب »

ترقوه

کلاویکل یا استخوان ترقوه مابین مانوبریوم استرنوم و زائده آکرومیون اسکاپولا قرار دارد. ترقوه جزو استخوان های دراز می باشد و در تمام طول خود

ادامه ی مطلب »

اسکاپولا

اسکاپولا که به استخوان کتف نیز معروف است با استخوان هومروس در مفصل گلنوهومرال و با کلاویکل در مفصل آکرومیوکلاویکولار مفصلی می‌شود. به این ترتیب،

ادامه ی مطلب »